Aktualności, najnowsze informacje, wiadomości, którymi chcemy się podzielić ...Aktualności (data aktualizacji 09.04.2024)Kancelaria w okresie wakacyjnym czynna wtorek i piątek od 9.00 do 11.00 a w czwartek od 15.00 do 17.00.Piekary Śląskie, 09.04.2024
INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich – Brzezinach Śląskich ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Rekonstrukcja polichromii, malowanie Kościoła oraz odnowienie zabytkowego wnętrza Kościoła parafialnego NSPJ w Piekarach Śląskich – Brzezinach Śląskich.”
Termin ogłoszenia postępowania: 9 kwietnia 2024 r.
Termin składania ofert: 10 maja 2024 r.

Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2.

W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
• konserwację techniczną i estetyczną zabytkowej polichromii ściennej zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich i Restauratorskich dla polichromii w prezbiterium Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Etap II,
• projekt architektoniczny renowacji ścian wewnętrznych kościoła wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, oraz wykonanie prac polegających na naprawie i malowaniu ścian oraz stropu wewnątrz Kościoła,
• prace konserwatorskie i remontowe będą prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach – wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne pozwolenia i uzgodnienia.

Termin wykonania zamówienia:13 miesięcy od daty podpisania umowy.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest przez Parafię NSPJ w Piekarach Śląskich – Brzezinach Śląskich

Oferty przyjmowane będą wyłącznie w formie papierowej.

Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście na adres zamawiającego:


Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 41-946 Piekary Śląskie, ul. Górnicza 30

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godziny 11:00.

W przypadku osobistego dostarczenia oferty należy złożyć ją w kancelarii parafialnej czynnej:wtorek, czwartek i piątek od 9:00 do 11:00 oraz w czwartek od 15:00 do 17:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2024 r. o godzinie 11:30.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty przedstawiono w Ogłoszeniu.

Kontakt z zamawiającym w przypadku wystąpienia ewentualnych dodatkowych pytań możliwy jest za pośrednictwem komunikacji e-mail:brzeziny@katowicka.pl


Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się pod poniższym adresem: https://parafia_piekary.e6.pl/dokumentacja_przetargowa.zip
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą:
Rekonstrukcja polichromii, malowanie Kościoła oraz odnowienie zabytkowego wnętrza Kościoła parafialnego NSPJ w Piekarach Śląskich-Brzezinach Śląskich informuje, że w dniu 06.06.2024 r. do wykonania zadania wybrała konsorcjum firm:

1. Archikwant Michał Kotula - lider konsorcjum
ul. Krzyżowa Góra 26
41-936 Bytom
NIP 626 267 76 81

2. ART. M. STUDIO Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Malwina Żołyniak - członek konsorcjum
ul. Paulińska 30/5
31-065 Kraków
NIP 573 251 22 16

3. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Józef Żołyniak - członek konsorcjum
ul. Dekabrystów 9/17 m. 9
42-218 Częstochowa
NIP 954 156 97 56


Powyższa oferta została złożona w terminie naboru oraz została przygotowana poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym. Wartość przedstawionej oferty to 499 980,88 zł brutto.OGŁOSZENIE PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W SZARLEJU

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Szarleju przeżywa Rok Jubileuszowy ustanowiony przez Ojca Św. Franciszka z możliwością uzyskania odpustu. Trwać będzie od 03.12.2023 r. do 01.12.2024 r. Odpust można uzyskać dla siebie, za zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące. Mogą go także uzyskać chorzy oraz przebywający za granicą.