Nasza parafiaHistoria parafii NSPJ w Brzezinach Śląskich

Brzezińska parafia samodzielną stała się z dniem 1.01.1919 r. (8.05.1919?). 20 kwietnia 1909 roku kard. Georg Kopp, bp wrocławski, wydał dekret na mocy którego utworzono w Brzezinach osobną gminę kościelną, podległą początkowo probostwu w Kamieniu (Brzeziny stały się filią tej parafii). Od tego momentu zaczęto intensywnie starać się o utworzenie własnej, samodzielnej placówki. Konsekracja brzezińskiego kościoła miała miejsce 25.11.1915 roku. Pierwszym kuratusem (wikariusz, któremu powierzono opiekę nad kościołem filialnym) parafii był ks. Sylwester Bacia w latach 1915-1919, zaś przez kolejne dwa lata (1919-1921) proboszczem. Drugim proboszczem był ks. Józef Grunt, a pierwszym wikarym w 1922 roku został ks. Emil Śliwka, który posługę pełnił do 1923 roku. W tym też roku parafię brzezińską objął ks. Jan Brandys, który w swej duszpasterskiej pracy umiejętnie potrafił łączyć swoje powołanie ze służbą patriotyczną i społeczną. Utworzył przy parafii organizacje o charakterze kościelnym: Katolickie Stowarzyszenie Matek Polek, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Wzbogacił kościół o polichromowane stacje Drogi Krzyżowej z 1923 roku, 4 nowe dzwony (Jan był największym dzwonem w powiecie tarnogórskim) oraz pokrył dach blachą cynkową (pierwsze dzwony oraz miedziany dach zostały w 1917 roku zarekwirowane przez Niemców).

Dokonał także gruntownej przebudowy probostwa i jego otoczenia. 8 października 1933 roku przeszedł do parafii św. Barbary w Chorzowie, a jego następcą został ks. Stanisław Śmieja. W czasie jego posługi kościół wzbogacono o artystyczną polichromię oraz zostały ofiarowane parafii przez abpa Adama Sapiehę pierwsze relikwie bł. Bronisławy (22.07.1937). Przed wybuchem wojny miejscowi hitlerowscy prowodyrzy odgrażali się ks. Stanisławowi Śmieji, który wraz z cofającymi się we wrześniu 1939 roku żołnierzami polskimi uszedł z parafii do Węgier. W związku z tym w miesiącach wrześniu i październiku, parafią zawiadywał wikary ks. Antoni Brzóska (Brzózka).

W miesiącu listopadzie 1939 roku parafię objął jako proboszcz ks. dr Herbert Bednorz. Obaj księża starali się, pomimo nacisku władz lokalnych i hitlerowców (3.06.1940 roku władze hitlerowskie wydały w języku polskim zarządzenie o zakazie odprawiania nabożeństw w j. polskim) utrzymać jak najdłużej polskie nabożeństwa aż do 30.06.1940 roku.

27 stycznia 1945 roku o północy dzwony w brzezińskim kościele rozdzwoniły się głosząc parafianom wolność.Jeszcze tej samej nocy ks. prob. dr Bednorz odprawił w przepełnionym ludźmi kościele Mszę dziękczynną. Staraniem parafian na cmentarzu powstał pomnik ofiar II wojny światowej.

Od 1946 do 1975 roku parafią zarządzał ks. Antoni Owczarek. W międzyczasie (20.10.1957r.) do parafii przybył już jako biskup, były proboszcz ks. dr H. Bednorz, który dokonał poświęcenia zakupionych przez parafię nowych dzwonów: św. Barbara, św. Florian, św. Maria i św. Dominik Savio (te zakupione za czasów proboszcza Brandysa zostały z rozkazu władz okupacyjnych skonfiskowane w 1942 roku). W tym także roku zbudowano grotę lourdzką usytuowaną obok parafialnego kościoła.

Kolejnymi proboszczami byli ks. Tadeusz Flak (1975-1994), ks. Tadeusz Fyrla, który na własną prośbę (ze względu na zły stan zdrowia) w 2009 roku został zwolniony z urzędu proboszcza. Funkcję tę przejął ks. Henryk Foik, który już od 2008 roku pełnił funkcję administratora w brzezińskiej parafii. Jako proboszcz przyczynia się do radykalnego wzrostu liczby relikwii w parafii, które wprowadza celem uświadomienia wszystkim powołania do świętości i tajemnicy świętych obcowania.

Jako pierwsze w 2009 roku poza wiele lat wcześniej sprowadzonymi relikwiami bł. Bronisławy, wprowadzono relikwie bł. Michała Sopoćko. Do końca 2012 roku w parafii zawitały m.in. relikwie: św. Małgorzaty Marii Alacoque, św. Brata Alberta, św. Ojca Pio, św. Abpa Józefa Bilczewskiego, św. Magdaleny Zofii Barat, św. Siostry Faustyny, bł. Bernardyny Jabłońskiej, bł. Hiacynty, bł. Franciszka, bł. Sancji Janiny Szymkowiak, św. Maksymiliana Maria Kolbe, św. Daniela Comboni, św. abpa Jozefa Sebastiana Pelczara, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, św. Urszuli Ledóchowskiej, św. Stanisława Kazimierczyka, św. Jacka, bł. Czesława, bł. Jana Pawła II, św. Kingi, św. Jadwigi Śląskiej, bł. Matki Teresy z Kalkuty, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bł. Karoliny, bł. Edmunda Bojanowskiego. Wszystkie relikwie dostępne są dla wiernych w kaplicy całodziennej adoracji, a ich liczba ma jeszcze wzrosnąć. Obecnie w parafii jest 55 relikwii /stan na grudzień 2012/.

Z inicjatywy ks. proboszcza od stycznia 2009 roku ukazuje się miesięcznik parafialny „Serce”. Odpust przypada w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.